Darba meklēšana un augstskolas

Darbs sastāda ļoti lielu daļu no mūsu dzīves un katrs cilvēks savās dzīves beigās darbā būs pavadījis sākot no 1/5 līdz pat 1/3 no savas dzīves. Šis skaitlis varētu likties milzīgs, bet ja tā padomājam, tad bez darba cilvēce nebūtu sasniegusi visu to, kas mums pašlaik ir pieejams, sākot no pilsētām, mākslai un tehnoloģijām. Un ja mēs gribam, lai nākotne būtu tikpat rožaina, kā tagadne, tad mums ir jāturpina strādāt pat tad, ja to īsti negribas. Bet viss sākas ar darba atrašanu, ko mūsdienās ir aizvien grūtāk un grūtāk izdarīt.

Mēs, cilvēki, esam ļoti universāli un mēs varam darīt ļoti daudz un dažādas lietas, sākot no intelektuāliem darbiem un zinātnes līdz fiziskiem darbiem, kur mums ir jānodarbina savi muskuļi, lai paveiktu kāda veida darbu. Bet, lai iemācītos kāda veida darbus ir vajadzīga liela pacietība un daudz gribasspēka, jo bez mācīšanās un sevis pilnveidošanas, lai gan mēs esam spējīgi uz daudz, nekas dižs no mums nesanāks. Tieši tāpēc arī cilvēki parasti mēģina jau no skolas laikiem mācīties vienu profesiju, vai vismaz doties vienā profesiju virzienā, lai iegūtu pēc iespējas vairāk zināšanu šajā profesijā un kļūtu par ekspertiem, kuri darba tirgū ir neaizvietojami. Un tad, kad pēc vidusskolas un augstskolas pabeigšanas mums ir pienācis laiks sākt strādāt tad mēs to darām ar prieku un lepnumu un darba devēji mūs saņem ar atplestām rokām – tāds vismaz ir mūsu sapnis, bet realitāte mēdz būt daudz savādāka. Augstskolās iemācītās zināšanas bieži vien ir nederīgas un mums tās ir ļoti grūti izmantot reālajā dzīvē un pat daudzi darba devēji to sāk saprast un vairs augstākā izglītība nenozīmē tik daudz, kā tas bija pagātnē. Mūsdienās darba devējs vairāk meklē cilvēku, kas ir jau kādu laiku strādājis savā industrijā vai arī, kurš ir gatavs mācīties un apgūt jaunas zināšanas. Un augstskolas, lielā mērā, ir kļuvušas par naudas radīšanas iestādēm, kur studenti aizvien vairāk un vairāk ņem kredītus un maksā par zināšanām, kas tā īsti viņiem nemaz nav vajadzīgas. Un šie kredīti jau nav nekādi internetā kredīti bet gan nopietni aizdevumi, kuri var būt pat desmitos tūkstošu apjomā. Un kad studenti beidz studijas, tad viņiem nav iespējams atrast darbu un viņi ir parādos līdz ausīm.

Tieši tāpēc arī aizvien vairāk un vairāk jaunieši pēc vidusskolas beigšanas uzreiz sāk strādāt un pilnveidot savas zināšanas kādā noteiktā darba jomā, kur tad arī viņi pēc tam daudz vieglāk varēs atrast darbu nekā tad, ja būtu pieteikušies augstākajās izglītības iestādēs. Bet, protams arī viņiem tas nav viegli un ir jābūt pacietīgam un neatlaidīgam, lai pat pēc vairākiem atteikumiem turpinātu meklēt darba devējus, kas būtu gatavi tevi nodarbināt un maksāt tev algu par darbiem, ko tu dari.