Latvijas iedzīvotāji grib būt uzņēmēji

Pēc veiktās, plaša mēroga aptaujas, kura bija saistīta ar uzņēmējdarbības izpēti Latvijā, noskaidrojās, ka attieksme pret uzņēmējdarbības uzsākšanu Latvijā ir daudz pozitīvāka, nekā vidēji citās Eiropas valstīs. Viens no būtiskākajiem iemesliem sava biznesa uzsākšanai, visās vecuma grupās, ir iespēja kļūt neatkarīgam. Neskatoties uz to, ka daudzi Latvijā dzīvojošie ir gatavi uzsākt savu uzņēmējdarbību, viņi to nedara, jo baidās no daudziem iespējamiem riskiem, kā arī no tā, ka Latvijas likumdošanā ir daudz trūkumu, kuri neļaus iecerei 100% realizēties.

Latvijas attieksme pret uzņēmējdarbību ir ļoti līdzīga skandināvu valstīm. Visā visumā, Latvija var lepoties, jo attieksme pret uzņēmējdarbību tiek uztverta ļoti pozitīvi (81%), vidēji pasaulē (75%) un Eiropā (72%). Eiropas valstīs vispozitīvāk pret uzņēmējdarbību izturas Dānijā ((96%), Norvēģijā (94%), Zviedrija un Igaunija (91%), diezgan negatīvi to visu uztver Rumānijā un Bulgārijā (54%). Puse, no Latvijas iedzīvotājiem ir gatavi sākt aizdomāties, par sava biznesa uzsākšanu, pasaulē šis rādītājs ir tikai 43%, bet Eiropā vēl zemāks – tikai 38%.

Pētījumi liecina, ka Latvijas iedzīvotāji, vislielāko izdevīgumu, no uzņēmējdarbības uzsākšanas, saskata tajā, ka viņi varēs kļūt patstāvīgi un viņiem būs izvēles brīvība. Latvijas iedzīvotāji, kuri piedalījās aptaujā, pirmkārt, par vislielāko priekšrocību uzņēmējdarbībā uzskata neatkarību un iespēju būt pašam sev par priekšnieku. Otrajā vietā respondenti lika iespēju gūt papildus peļņu, tad sekoja pašrealizācija un ideju ieviešana dzīvē, tika pieminēta iespēja, ka uzsākot uzņēmējdarbību, būs iespēja nolīdzsvarot laiku starp darbu un ģimeni, atpūtu un karjeru. Bija arī tādi respondenti, kuri tajā visā saskatīja labu iespēju atgriezties darba tirgū un ka uzņēmējdarbība ir laba alternatīva bezdarbam.

Tagad tikai jāuzdod, viens ļoti nopietns jautājums, kā lai pozitīvo attieksmi pret uzņēmējdarbību un tieksmi pēc neatkarības, pārvērš reālās darbībās? Neskatoties uz to, ka Latvijā nav tā labvēlīgāka vide, piemēram kā Igaunijā un Krievijā, lai uzsāktu uzņēmējdarbību, iedzīvotāju vēlme uzsākt kaut ko savu, var būt tikai apsveicama. Visvairāk cilvēkus no biznesa uzsākšanas attur – likumdošana, tās pielietošana, nodokļu sistēma, kā arī ēnu politika. Visas šīs problēmas pamatīgi grauj uzņēmējdarbību. Latvijā ir ļoti daudz radošu, uzņēmības pilnu cilvēku, kuriem ir ļoti daudz un dažādu ideju, bet to realizēšanu neļauj uzsākt finansiālo līdzekļu nepietiekamība un patentu saņemšana.

Cilvēkus ļoti biedē bankrotēšanas iespējas un ekonomiskās krīzes. Uzņēmējdarbības potenciālu ietekmē ne tikai kultūras, bet arī sociālās atšķirības, svarīgs ir arī psiholoģiskais aspekts. Visā pasaulē 72% iedzīvotāju baidās uzsākt uzņēmējdarbību, Latvijā, tādu iedzīvotāju ir vairāk par pusi – 58%. Bailes uzsākt uzņēmējdarbību – mūsdienās, tā jau ir globāla problēma. Īstenībā, Latvijas iedzīvotāji ir ļoti uzņēmīgi, bet bailes bieži vien ņem virsroku un tā arī nekas netiek uzsākts, tajā pašā laikā, citās pasaules valstīs, cilvēki, pārmaiņām ir daudz atvērtāki. Labs piemērs ir Nīderlande, jo 65%iedzīvotāju paziņoja, ka nebaidās uzsāk savu biznesu.

41% procents Latvijas iedzīvotāju, apgalvo, ka baidās nobankrotēt, vēl liela cilvēku daļa baidās no ekonomiskās krīzes. To visu var saprast, jo šobrīd valstī, ir maz pozitīvu stāstu par veiksmīgi uzsāktu uzņēmējdarbību. Vēl, noteikta cilvēku grupa, baidās no tiesas prāvām. Ja sadalīsim iedzīvotājus pa dzimumiem, tad redzēsim tādus skaitļus, ka 65% sieviešu un 49% vīriešu, baidās no neveiksmes.

Viens no interesantākajiem šīs aptaujas faktiem ir tas, ka Latvijas iedzīvotāji uzskata, ka tiem cilvēkiem, kuri ir gatavi uzsākt uzņēmējdarbību, patīk uzzināt kaut ko jaunu un ka viņi pieder pie tādas cilvēku kategorijas, kuri prot priecāties par dzīvi. 83% respondentu uzskata, ka tādiem cilvēkiem patīk būt par priekšniekiem un izrīkot citus cilvēkus. Trešo vietu ieņēma apgalvojums, ka uzņēmējiem ir svarīga valsts drošība. Vide, kurā cilvēki ir gatavi uzņēmējdarbībai, ļoti labi raksturo to, ka cilvēki ir atvērti un gatavi jaunām pārmaiņām. Latvijā šis skaitlis ir 49% , tātad varam secināt, mēs esam gatavi pārmaiņām un uzņēmējdarbībai!